ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kunstenaars die hun gegevens op de website AlleKunstenaars.nl plaatsen (hierna ‘kunstenaars’) en de website AlleKunstenaars.nl (hierna ook ‘de website’).

2.Kunstenaars kunnen op AlleKunstenaars.nl hun gegevens plaatsen. Die gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de website.

3.Kunstenaars kunnen bij het plaatsen van hun gegevens op de website kiezen uit twee mogelijkheden: kosteloze plaatsing van hun basisgegevens en plaatsing van uitgebreide informatie tegen een vergoeding. De verschuldigde vergoeding voor vermelding van de uitgebreide informatie is op het aanmeldingsformulier aangegeven.

4.Naast de op het aanmeldingsformulier aangegeven kosten, zijn geen kosten verschuldigd, ook geen bemiddelingskosten, courtage of commissie.

5.Op de website vermelde gegevens kunnen door de kunstenaars zelf, onbeperkt worden gewijzigd en verwijderd. Ook hiervoor zijn geen kosten verschuldigd.

6.Zonder verwijdering van de gegevens, continueert de vermelding van de geplaatste gegevens telkens met een kalenderjaar. Verwijdering kan het hele jaar op elk moment. Bij verwijdering in de maanden januari t/m december, eindigt de vermelding van de gegevens per 31 december volgend op de datum van verwijdering.

7.Kunstenaars mogen geen aanstootgevende teksten of afbeeldingen op de website plaatsen. Als een kunstenaar dit toch doet is een niet voor matiging in aanmerking komende boete van € 1.000,- per geval verschuldigd, los van de schade die aan derden aangebracht kan zijn.

8.AlleKunstenaars.nl zal zich moeite getroosten om alle dagen, 24 uur per dag, online te zijn. Ingeval dit tijdelijk niet zo is, is er geen recht op restitutie van de volledige of een deel van de betaalde kosten.

9.Kunstenaars die hun gegevens op de website hebben geplaatst krijgen enige malen per jaar het verzoek hun gegevens na te kijken en zo nodig te actualiseren.

10.AlleKunstenaars.nl houdt zich aanbevolen voor suggesties waardoor de
dienstverlening van de website kan worden verbeterd. Suggesties zijn welkom bij
info@allekunstenaars.nl.

11.Dit reglement is van kracht vanaf 1 juli 2010 en vervangt alle voorgaande versies.